Bortom pandemin – Ny fas i arbetsmiljöarbetet?

Datum: 9 december 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Vid webbinariet delar vi lärdomar om möjliga nästa steg i att stärka arbetsmiljöarbetet samt fånga upp och nå ut till medarbetare i behov av stöd med anledning av coronapandemin. Syftet är att stärka regioner och kommuner i arbetet att nå det ”nya normala”.

Under webbinariet deltar forskare med expertis inom ledarskap, arbetsmiljöforskning och psykisk hälsa och delar med sig av sina perspektiv, lärdomar och konkreta råd från sin forskning. Flera regioner och kommuner kommer också dela med sig av lärande exempel. Det kommer också finnas tid för samtal och diskussion mellan de som medverkar för att ytterligare belysa olika frågor, exempelvis från publiken.

Program

Hur kan vi integrera våra lärdomar från pandemin i vårt arbetsmiljöarbete?

  • Christofer Rydenfält, universitetslektor, Lunds universitet
  • Mattias Elg, professor, Linköpings universitet
  • Andrea Eriksson, universitetslektor, KTH

Hur kan HR arbeta för att bibehålla arbetsmiljöfrågan högt på agendan?

  • Ankie Blomberg, HR-utvecklare; Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande och Maria Enberg, HR-specialist, Botkyrka kommun
  • Sofia Axelsson, projektledare Region Värmland och Kristina Lindroth, HR-specialist Karlstads kommun
  • Maria Schütt, Afa försäkring

Nu tar vi nästa steg i arbetet med psykisk hälsa och arbetsmiljö!

  • Rasmus Cruce Naeyé, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
  • Joakim Lundin, HR-chef Skellefteå kommun

Övriga medverkande

  • Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare och projektchef, SKR

Inspelning

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.