Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa

Nära vård
Datum: 2 februari 2021, kl 14:30 - 16:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt att delta. Webbinariet bekostas av statliga stimulansmedel i överenskommelse med SKR.
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar med psykisk hälsa i primärvård.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Programgruppen för Nära Vård på SKR kommer under våren att arrangera webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt vid psykisk ohälsa och ge exempel på hur både regionernas och kommunernas primärvård kan stärka den psykiska hälsan.

Det första webbinariet fokuserar på förslagen i den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) vid lättare psykisk ohälsa.

Ur programmet:

 • Nära Vård och psykisk hälsa
  Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR
 • Rätt stöd till psykisk hälsa
  Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
 • Vilket stöd behövs för att omsätta utredningens förslag?
  Dialog i grupper
 • Mellan kl 16.00 – 16.30 erbjuds möjlighet att delta i ”after zoom”

Deltagare:

 • Anna Nergårdh, särskild utredare, regeringskansliet
 • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR
 • Susanne Steen, programgruppen Nära Vård, SKR
 • Martin Rödholm, programgruppen Nära Vård, SKR

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Klicka här för information om övriga webbinarier i denna serie.

Relaterat material