Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – Vägen in

Primärvård
Datum: 16 mars 2021, kl 14:30 - 16:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar med psykisk hälsa i primärvård.

Webbinariet syftar till att ge erfarenhetsutbyte kring Vägen in till primärvården vid lättare psykisk ohälsa i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01). Det ges också möjlighet till frågor och dialog kring hur förslagen kan omsättas i praktiken.

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar under våren webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt vid psykisk ohälsa och ge exempel på hur både regionernas och kommunernas primärvård kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta webbinarium fokuserar vi på patientens väg in till primärvården vid psykisk ohälsa.

Ur programmet:

 • Nära Vård och psykisk hälsa. Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR
 • Rätt stöd till psykisk hälsa – Vägen in. Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
 • Landet runt. Flera olika exempel kommer att ges på hur man kan identifiera psykisk ohälsa, bemöta patienten och triagera rätt.
  • Chatt i Vallentuna kommun med fokus på psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Monica Bergström, Enhetschef Öppenvården vuxen, Vallentuna kommun.
  • Primärvårdstriage inom Närhälsan, Västra Götalandsregionen. Spiros Lappas, vårdcentralschef, Izabella Stranz, leg. psykolog, Närhälsan, Södra Torgets vårdcentral, Borås.
  • Cedermodellen för hög tillgänglighet till hälsocentralen vid psykisk ohälsa. Laila Davidsson, bitr verksamhetschef, Cederkliniken i Piteå.
  • Snabbare vägledning till rätt vårdkontakt med första linjens digitala vård. Sofie Zetterström, affärsområdeschef, 1177/Inera
 • Vilket stöd behövs för att omsätta utredningens förslag? Dialog i grupper.
 • Mellan kl 16.00 – 16.30 erbjuder vi after-zoom med möjlighet att mingla med föreläsare och deltagare.

Välkommen att delta och inspireras!

Vi spelar in webbinariet. Länken till inspelningen kommer finnas tillgänglig på denna länk i efterhand: https://vimeo.com/519514369. Inspelningen kommer inta vara textad och kommer därmed inte kunna vara tillgänglig längre än 14 dagar efter webbinariet. På anmälningsformuläret finns ett alternativ för dig som inte kan delta i själva webbinariet men vill ha en länk till inspelningen när den finns tillgänglig.