Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – kompetensutveckling

Nära vård
Datum: 21 september 2021, kl 15:00 - 16:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt att delta. Webbinariet bekostas av statliga stimulansmedel i överenskommelse med SKR.
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa i primärvård.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar under 2021 webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt inom psykisk ohälsa och ge exempel på hur både regionernas och kommunernas primärvård kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta webbinarium fokuserar vi på kompetensutveckling för vårdpersonal och patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.

Ur programmet:

  • Nära Vård och psykisk hälsa. Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR
  • Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. Jessica Andersson, projektledare, NSPH Skåne.
  • Landet runt. Flera olika exempel på kompetensutveckling inom primärvård kommer att ges:
    • Utbildning inom Psykisk ohälsa för Husläkarmottagningar i Region Stockholm. Lisabet Kollin, Projektledare för STEP-UP (Stödsystem för arbetet med psykisk ohälsa inom primärvård – ett utbildnings- och samverkansprojekt).
    • Vårdcentral med tilläggsuppdrag för barn- och ungas psykiska hälsa i VGR. Vilken kompetensutveckling behövs? Evelina Stranne och Zophia Mellgren, projektledare, Västra Götalandsregionen.
    • Samarbetsvård psykisk hälsa i Dalarna – kompetensutveckling för personal. Henric Jansson, projektledare, Division Primärvård, Region Dalarna.

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Klicka här för information om övriga webbinarier i denna serie.

Relaterat material