Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema äldre

Nära vård
Datum: 30 november 2021, kl 14:30 - 16:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar med äldre inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa i primärvård.

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar under 2021 webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt inom psykisk ohälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom regioner och kommuner kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta webbinarium fokuserar vi på rätt stöd till äldre med psykisk ohälsa inom primärvården.

Webbinariet syftar till att ge goda exempel och erfarenhetsutbyte kring primärvårdens arbete för äldres psykiska hälsa. Det ges också möjlighet till frågor och dialog.

Seminariet genomförs via Zoom, spelas in och kommer att vara tillgängligt att se i efterhand.

Innehåll

Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag psykisk Hälsa

Hjälp att komma ur mörkret och hitta tillbaka till livet igen – erfarenheter från äldre och närstående
Maria Cavalli, Alzheimerguiden och Demenslotsen

Mobila team till äldre i Skåne
Magnus Kåregård, allmänläkare, medicinsk rådgivare, Region Skåne

Gemensam sjuksköterska för psykisk hälsa i kommun och vårdcentral
Åke Åkesson, vårdcentralschef, Borgholm

Må bra med kultur och natur i Östergötland
Maria Linderström, Region Östergötland

Telefonbaserad KBT-behandling till äldre med depression
Johnny Pellas, leg. psykolog, doktorand, Region Västmanland

Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand. Klicka här för att ta del av inspelningen.

Klicka här för information om övriga webbinarier i denna serie.

Relaterat material