Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – samverkan och samarbete

Nära vård
Datum: 20 maj 2021, kl 14:30 - 16:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt att delta. Webbinariet bekostas av statliga stimulansmedel i överenskommelse med SKR.
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar med psykisk hälsa i primärvård.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar under våren webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt vid psykisk ohälsa och ge exempel på hur både regionernas och kommunernas primärvård kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta webbinarium fokuserar vi på samverkan och samarbete mellan regionernas och kommunernas primärvård, vårdgrannar och civilsamhället vid psykisk ohälsa

Ur programmet:

 • Nära Vård och psykisk hälsa. Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR
 • Rätt stöd till psykisk hälsa – Samverkan och samarbete. Anna Nergårdh, tidigare särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
 • Landet runt. Flera olika exempel kommer att ges på hur man kan samarbeta mellan regionernas och kommunernas primärvård, vårdgrannar och civilsamhället vid psykisk ohälsa.
  • B4 i Storuman. Samverkan mellan primärvård, kommun och polis för psykisk hälsa, minskat missbruk och suicidprevention. Carina Gustafsson, hälsoplanerare, Daniel Burman, folkhälsosamordnare Storumans kommun och Per-Daniel Liljegren, samordnare suicidprevention, Region Västerbotten och Storumans kommun.
  • Gemensam sjuksköterska för psykisk hälsa i kommun och primärvård. Åke Åkesson, vårdcentralschef, Borgholms vårdcentral.
  • Samarbete mellan primärvård och psykiatri. Hur lyckas vi i Dalarna? Jeanette Hjortsberg, Divisionschef Psykiatri, Region Dalarna.
  • Psykisk hälsa är inte en vårdfråga. Det är vår fråga! Veronica Hermann, Henrik Stangel, Mindshift Gotland.

Välkommen att delta och inspireras!

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Klicka här för information om övriga webbinarier i denna serie.