Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – barn och unga

Primärvård
Datum: 19 oktober 2021, kl 14:30 - 16:00
Organisatör: Nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa i primärvård.
Anmälan

Webbinariet syftar till att ge goda exempel och erfarenhetsutbyte kring primärvårdens arbete för barns och ungas psykiska hälsa. Det ges också möjlighet till frågor och dialog.

Program

Börja med barnen (SOU 2021:34)? – vad säger utredningen och vilka förhoppningar har vi?
Tyra Warfvinge, avd för vård och omsorg, SKR
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Mitt perspektiv
Alice Lindvall, ambassadör Hjärnkoll Stockholm.

En väg in för psykisk ohälsa 0-17 år – erfarenheter från Gävleborg
Elisabeth Präntare, vårdutvecklare, Region Gävleborg

De yngsta barnens psykisk hälsa – HLT-team för samverkan mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst i Västerbotten
Ulrika Granskog, processledare UmeBrå/ FOU Socialtjänst
Jessika Nyström, verksamhetsutvecklare Region Västerbotten

Samarbete mellan vårdcentral och elevhälsa – Närhälsan Mariestad
Margret Josefsson, kurator, Närhälsan Mariestad, Västra Götalandsregionen

Vårdcentraler i Västra Götalandsregionen med tilläggsuppdrag för barn- och ungas psykiska hälsa
Evelina Stranne, projektledare Västra Götalandsregionen
Zophia Mellgren, projektledare SKR

Webbinariet spelas in, och kommer vara tillgängligt under 14 dagar. Ingen anmälan krävs för att ta del av inspelningen. Klicka här för att se inspelningen.