Nära vård för psykisk hälsa – tema stegvis vård

Nära vård
Datum: 13 oktober 2022, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom kommuner och regioner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa på primärvårdsnivån.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Programgruppen för Nära vård och Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR fortsätter att arrangera webbinarier. Syftet är att sprida kunskap om olika arbetssätt för psykisk hälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom kommuner och regioner och kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta tillfälle fokuserar vi på stegvis vård vid psykisk ohälsa.

Innehåll

Många regioner arbetar med att införa konceptet stegvis vård vid olika tillstånd. Vid psykisk ohälsa är det ett sätt att organisera och prioritera insatser för såväl psykiska besvär som psykiatriska tillstånd och psykisk sjukdom, utifrån var och ens behov. Under webbinariet presenteras exempel från olika regioner som utvecklar modeller för stegvis vård. Syftet är att sprida goda exempel och lära av varandra.

Program

Nära vård för psykisk hälsa

  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård, SKR
  • Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Stegvis vård vid psykisk ohälsa i Region Uppsala

  • Emma Manner, Verksamhetsutvecklare, leg psykolog och projektledare Effektiv och nära psykologisk behandling, Region Uppsala

Step-Up – ett stöd i teamarbetet med psykisk ohälsa och beroende på Stockholms husläkarmottagningar

  • Susanne Nordling, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
  • Lisabet Kollin och Mari Bahr Bentzer, projektledare, Region Stockholm
  • Kersti Ejeby, verksamhetschef, Gustavsbergs vårdcentral

Vård- och insatsprogram – exempel på stöd för stegvis vård

  • Gunilla Granholm, leg. psykolog och ordförande i Nationella arbetsgruppen ADHD

Mottagningsfunktion och första linje för barn och ungas psykiska hälsa i Västerbotten

  • Jessika Nyström, verksamhetsutvecklare, psykisk hälsa, Västerbotten
  • Anna Jonsson, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material