Nära vård för psykisk hälsa – tema stegvis vård

Nära vård
Datum: 13 oktober 2022, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom kommuner och regioner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa på primärvårdsnivån.