Nära vård för psykisk hälsa – tema samarbete

Nära vård
Datum: 8 december 2022, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare och vårdpersonal och andra intresserade inom kommuner och regioner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa på primärvårdsnivån.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

För att kunna ge bästa vård vid psykisk ohälsa och sjukdom är det viktig att samarbeta. Flera regioner arbetar med att på olika sätt förbättra samarbetet mellan primärvård, specialistpsykiatrin och socialtjänst. Samarbete kan underlätta för invånarna att finna hjälp vid psykisk ohälsa och erbjuda en sömlös vård.

Under webbinariet presenteras exempel från regioner och kommuner och vi får också en presentation av en statlig utredning som visar på behovet av samverkan över vårdgivargränser, samsjuklighetsutredningen.

Programgruppen för Nära vård tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR arrangerar webbinarier under 2022. Syftet är att sprida kunskap om olika arbetssätt för psykisk hälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom kommuner och regioner och kan stärka den psykiska hälsan.

Program

Nära vård för psykisk hälsa
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård, SKR
Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Stärkta primärvårdsinsatser
Förbättringsprojekt för stärkta primärvårdsinsatser till vuxna med psykisk ohälsa i Region Örebro län
Hannah Cato, legitimerad psykolog och seniorkonsult, Helseplan

Samsjuklighetsutredningen ur ett primärvårdsperspektiv
Anders Printz, särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen

Psykiatri Direkt på Alltid Öppet
Ett samarbete mellan primärvård och specialistpsykiatrin.
Lisa Ryding, objektledare, Alltid Öppet Region Stockholm och Gotland

SamVux i Åmål
Samarbete mellan vårdcentral, specialistpsykiatri och socialtjänst.
Maria Junzell Nyström, samordnare Vuxenhälsan, legitimerad psykiatrisjuksköterska, Åmåls Kommun

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.