Nära vård för psykisk hälsa – hur fungerar vården för äldre?

Nära vård
Datum: 13 maj 2022, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, webbinariet finansieras av medel från överenskommelserna mellan regeringen och SKR för nära vård, psykisk hälsa och suicidprevention
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom kommuner och regioner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa på primärvårdsnivån.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Programgruppen för Nära vård tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR fortsätter att arrangera webbinarier under 2022. Syftet är att sprida kunskap om olika arbetssätt för psykisk hälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom kommuner och regioner och kan stärka den psykiska hälsan.

Vid detta webbinarium fokuserar vi på hur vården fungerar vid psykisk ohälsa hos äldre. Fokus denna gång blir ett samtal mellan olika aktörer kring hur vi når den utveckling vi vill se och vem som kan bidra med vad.

Program

Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa

  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård, SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Hur bra är vårdcentralerna för äldre? Pensionärer granskar och jämför. ”Det här var roligt!” Intervjuer med 204 personer i 90-årsåldern.

  • Kjell Lindström, specialistläkare i allmänmedicin

Panelen reflekterar. Hur når vi den utveckling vi vill se? Vad kan du och jag göra? Möjlighet till frågor och dialog för alla deltagare.

  • Katrin Engel, specialist i allmänmedicin, tid. vårdcentralschef Boo vårdcentral
  • Eva Eriksson, ordförande, SPF seniorerna
  • Hanna Lundstedt, verksamhetschef, hemsjukvården, Strängnäs kommun
  • Johan Sandelin, specialistläkare psykiatri, chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Carl Vesterlund, leg. Psykolog, Region Västerbotten

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material