Möte med PRIO-samordnarna

Datum: 4 juni 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting
Målgrupp: Länssamordnare för arbetet inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Program

10.00-10.10 Välkomna och kort presentationsrunda
Ing-Marie Wieselgren, SKL

10.10-10.30 Socialstyrelsens delrapport om uppföljning och utvärdering av 2017 års arbete
Kristina Sinadinovic, Socialstyrelsen

10.30-11.00 Gruppdiskussion och bensträckare

11.00-11.15 Återrapportering i helgrupp

11.15-11.30 Socialstyrelsens råd inför 2018 års redovisning av analyser och handlingsplaner

11.30-12.00 Inför 2018 års slutrapport
Kerstin Evelius, Nationell samordnare psykisk hälsa

Kristina Sinadinovic, Socialstyrelsen, om Socialstyrelsens delrapport om uppföljning och utvärdering av 2017 års arbete

Kristina Sinadinovic om redovisning av analyser och handlingsplaner 2018

Kerstin Evelius, särskild utredare, om sin slutrapport 2018