Modell för systematisk kartläggning av socialtjänstens arbete med barn och unga

Barn och unga
Datum: 2 maj 2022, kl 15:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt möte via zoom, länk kommer att finns tillgänglig på hemsidan ett par dagar i förväg. Ingen anmälan krävs för att delta.
Målgrupp: Alla som arbetar med utvecklingsfrågor inom socialtjänsten

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Det finns många orsaker till att barn aktualiseras hos socialtjänsten och deras behov av stöd kan se olika ut. I Stockholm ville man få bättre kunskap om de egna processerna och behovet hos barn och familjer som kommer till socialtjänsten. År 2018 startade man därför ett arbetet med att ta fram en modell för hur man kan genomföra systematiska kartläggningar av socialtjänstens arbete med fokus på barn och unga. I ett första steg testades modellen under 2018-2019 i stadsdelen Hässelby-Vällingby för att i ett andra steg genomföras i hela Stockholms stad. Vid årsskiftet 2022 hade en genomlysning med hjälp av modellen genomförts i hela Stockholms stad och i två kommuner i Stockholms län.

Erfarenheter från Stockholm visar att systematiska kartläggningar på ett väsentligt sätt kan bidra till arbetet med att förstärka och vidareutveckla socialtjänstens arbetet med barn och unga. Resultatet av kartläggningen används bland annat som underlag i den större omställningen till en mer kunskapsbaserad och förebyggande socialtjänst som just nu pågår utifrån utredningen Hållbar socialtjänst. Genom kartläggningen har man fått tillgång till information som kan användas för att utveckla det förebyggande arbetet samt säkerställa att det stöd som erbjuds möter aktuella behov hos barn, unga och familjer.

För att sprida den modell som använts samt dela erfarenheter från arbetet i Stockholm bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR in till ett informationstillfälle. Under informationstillfället kommer modellen att presenteras och deltagarna kommer att ges möjlighet att ställa frågor.

Vid tillfället medverkar:

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR
Rebecca Hedenstedt, processledare i Hässelby-Vällingby
Patrik Stack, Lumell Associates