Migration och psykisk hälsa

Migration och psykisk hälsa
Datum: 15 mars 2021, kl 15:00 - 16:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Digitalt möte på plattformen Zoom
Målgrupp: Medarbetare inom regioner, kommuner och andra organisationer som arbetar med migration och psykisk hälsa

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Program (preliminärt)

  • Kraftsamling för psykisk hälsa, hur arbetar vi 2021?
  • Ny delarena för migration och psykisk hälsa, vad innebär det?
  • Verktygslåda, metodhandbok och handslagsdokument – hur kan vi dra nytta av arbetet inom andra delarenor?
  • Traumavård
  • Samtalsgrupper
  • Ringa-in-möten om migration och psykisk hälsa
  • Hur delar vi nyheter och information om resurser och projekt
  • Övriga initiativ