Migration och psykisk hälsa – samordningsmöte

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 21 september 2021, kl 12:00 - 12:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Medarbetare inom kommuner och regioner som arbetar med migration och psykisk hälsa, även för medarbetare inom myndigheter, civilsamhälle och andra organisationer som arbetar med dessa frågor.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Länk till mötet

Den dramatiska utvecklingen i Afghanistan berör och påverkar ett stort antal människor, såväl i Sverige som i Afghanistan. Landets kommuner har gjort en stor insats med att på kort tid erbjuda drygt 650 evakuerade kvotflyktingar från Afghanistan ett nytt hem i Sverige. En stor andel av dessa har tagits emot av Stockholms stad, hur arbetar man i Stockholm med målgruppens psykiska hälsa? Utvecklingen i Afghanistan påverkar också ett stort antal medborgare i Afghanistan som sedan tidigare befinner sig i Sverige: i juli månad stoppade Migrationsverket alla av- och utvisningar för personer från Afghanistan. Myndigheten har också pausat alla avslagsbeslut i afghanska asylärenden.

Detta återkommande samordningsmöte är öppet för alla organisationer som på något sätt arbetar inom området. Syftet är att samordna det arbete som redan görs för att öka synergier och minska dubbelarbete, och att bidra till att de insatser som erbjuds motsvarar helheten och omfattningen av de behov som finns. Vi antecknar alla tips och förslag som kommer upp under mötet och delar anteckningarna efteråt, men vi spelar inte in själva mötet.

Samordningsmötet är en aktivitet inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa. Allt deltagande i Kraftsamlingen bygger på allas gemensamma engagemang. Var och en deltar utifrån sitt eget mandat inom den egna organisationen.