Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6)

Asylsökande & nyanlända
Datum: 16 November 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Målgrupp: Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och enkla verktyg hur du kan bemöta personer som upplever migrationsstress. Läs mer