Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6)

Asylsökande & nyanlända
Datum: 30 mars 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och enkla verktyg hur du kan bemöta personer som upplever migrationsstress. Läs mer