Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin (His11)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 16 december 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter) och chefer inom specialistpsykiatrin. Kan också vara aktuell för habilitering.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin syftar till att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov och underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen. Läs mer