Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 21 mars 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, distriktssköterskor, hemsjukvårdspersonal) och chefer inom primärvården. Kan också vara aktuell för barnhälsovård, mödrahälsovård, somatik.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Kursen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur primärvården kan möta asylsökandes och nyanländas behov av psykosociala insatser. Läs mer