Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 3 februari 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Team inom elevhälsan (skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, professioner med specialpedagogisk kompetens) rektorer och elevhälsochefer. Kan också vara aktuell för ungdomsmottagningar.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur elevhälsan kan möta nyanlända elever. Läs mer