Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10)

Asylsökande & nyanlända
Datum: 3 February 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Team inom elevhälsan (skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, professioner med specialpedagogisk kompetens) rektorer och elevhälsochefer. Kan också vara aktuell för ungdomsmottagningar.

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

Utbildningen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur elevhälsan kan möta nyanlända elever. Läs mer