Migration och psykisk hälsa – verkstad för delarenan

Migration och psykisk hälsa
Datum: 17 maj 2021, kl 15:00 - 16:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Medarbetare inom kommuner och regioner som arbetar med migration och psykisk hälsa, även för medarbetare inom myndigheter, civilsamhälle och andra organisationer som arbetar med dessa frågor.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Uppföljning på mötet 15 mars 2021, då vi identifierade tre prioriterade områden:

  • Att arbeta med tolk
  • Rätten till vård
  • Tortyrskador

I denna workshop väljer du vilken av dessa tre arbetsgrupp du vill engagera dig i. Det finns också utrymme för att föreslå ytterligare arbetsområden.

Syftet med detta möte är att:

  • Fortsätta identifiera behov, aktörer och lösningar inom dessa prioriterade områden
  • Ta fram en arbetsplan för delarenan
  • Ta fram en första version av handslagsdokument för delarenan