Nov 17

Migration och psykisk hälsa – att leda med värderingar

Asylsökande och nyanlända befinner sig ofta i svåra situationer med en oklar framtid. I mötet med denna grupp är det lätt att känna att hjälpen är otillräcklig och situationer kan uppstå som känns svåra att hantera.

Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL bjuder därför in till en halvdag om hur man som chef kan leda en personalgrupp med värderingar. Att leda med värderingar handlar om att ni som arbetsgrupp får möjlighet att tänka över arbetet ni gör tillsammans, ni får träna er i ett sätt att tänka som hjälper er att hantera de empatiska delarna i arbetet på ett sätt som tillgodoser ett gott bemötande.

Det är viktigt att chefen tillsammans med en så stor del av personalgruppen som möjligt deltar vid samma tillfälle. Maila gärna vid frågor.

Leda med värderingar – Disposition 

Material från sändningen den 17 november kommer att läggas ut inom kort.

 

Migration och psykisk hälsa – att leda med värderingar

  • Tid: 2017-11-17 9.30
  • Plats: Saturnus, Hornsgatan 15 alt. via webblänk
  • Pris: Gratis
  • Målgrupp: Chef och personalgrupp som möter asylsökande och nyanlända
  • Senast ändrad den 17 november 2017