Migration och psykisk hälsa – att leda med värderingar

Migration och psykisk hälsa
Datum: 27 november 2017
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges kommuner och Landsting
Pris: Gratis
Plats: Lokal: Saturnus, Hornsgatan 15
Målgrupp: Chef och personalgrupp som möter asylsökande och nyanlända

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Asylsökande och nyanlända befinner sig ofta i svåra situationer med en oklar framtid. I mötet med denna grupp är det lätt att känna att hjälpen är otillräcklig och situationer kan uppstå som känns svåra att hantera.

Temadagen handlar om hur man som chef kan leda en personalgrupp med värderingar. Att leda med värderingar handlar om att ni som arbetsgrupp får möjlighet att tänka över arbetet ni gör tillsammans, ni får träna er i ett sätt att tänka som hjälper er att hantera de empatiska delarna i arbetet på ett sätt som tillgodoser ett gott bemötande.

Det är viktigt att chefen tillsammans med en så stor del av personalgruppen som möjligt deltar vid samma tillfälle. Maila gärna vid frågor.

Letar du efter filmningen från temadagen?

På grund av problematik kring inspelningen av utbildningen Att leda med värderingar den 17 november har vi inget inspelat material tillgängligt.