Migration och hälsa för specialistpsykiatrin (HiS11)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 14 mars 2017, kl 09:30 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 Stockholm
Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter) och chefer inom specialistpsykiatrin. Kan också vara aktuell för habilitering.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin syftar till att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov och underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen.

Medverkande föreläsare:

  • Ullakarin Nyberg, överläkare, Norra Stockholms Psykiatri. Läs mer om föreläsaren
  • Sofie Bäärnhielm, överläkare och enhetschef Transkulturellt Centrum.
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Utbildningen omfattar:

  • Grundläggande information om migrationsprocessen
  • Transkulturell psykiatri
  • Kunskapsläget kring psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända
  • Kulturanpassad intervju
  • Strategier för samarbete med tolk
  • Suicidprevention