Med vad styr vi psykiatrin?

Datum: 24 maj 2016, kl 08:00 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, Chefsöverläkare, verksamhetsutvecklare, ansvariga för rapportering till patientregistret (PAR) och andra intresserade.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen bjöd in till en dag om mätningar av den specialistpsykiatriska vården.

Medverkande

  • Ing-Marie WieselgrenSKL, Psykiatrisamordnare och projektchef på Uppdrag Psykisk Hälsa
  • Mikael Havasi Socialstyrelsen, Kvalitetsansvarig för tvångsvården i patientregistret (PAR)
  • Martin Rödholm SKL, Medicinskt sakkunnig på Uppdrag Psykisk Hälsa
  • Jonas Stenberg SKL, Statistikansvarig på Uppdrag Psykisk Hälsa