Sociala investeringar (Almedalen)

Sociala investeringar
Datum: 4 July 2016, kl 14:15 - 17:15
Organisatör: Health Navigator
Plats: Gocart Gallery, Klosterbrunnsgatan 1a, Gotland

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

Sociala investeringar med privat finansiär? Lärdomar från Sveriges första ”Social Impact Bond”

Intresset för sociala investeringar ökar och i år lanserades Sveriges första variant av den internationellt prövade modellen ”Social Impact Bond” – ett socialt utfallskontrakt. Vilka är lärdomarna och hur kan arbetet bidra till större fokus på kvalitet och utfall i offentligt finansierad välfärd?

Länk till programmet på Almedalsveckans hemsida

Medverkande:
  • Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun
  • Henrik Storm Dyrssen, VD, Leksell Social Ventures
  • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
  • Tomas Bokström, Projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
  • Josefin Klingvall, Projektledare, Health Navigator