Psykisk Hälsa-café 2016 Almedalen

Datum: 5 juli 2016, kl 08:15 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: Hästgatan 10 A i Visby

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

En heldag om psykisk hälsa på Hästgatan 10 i Visby med tio olika programpunkter som rör psykisk hälsa. Tvångsvård, nyanlända, elevhälsa, självskadebeteende, kvalitetsregister, unga och äldre.


Program Psykisk Hälsa-café

08.30 – 09.00 Hur kan elevhälsan främja ungas psykiska hälsa?

Beskrivning: Svenska skolbarn har en god fysisk hälsa medan den psykiska ohälsan ökar sedan mitten av 1980-talet. Samtidigt ses försämrade skolresultat. Vad gör elevhälsan och vad gör skolsköterskan för att minska den psykiska ohälsan och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål?


09.00 – 09.30 Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?
Beskrivning:
Psykisk ohälsa är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vi behöver våga prata om psykisk ohälsa för att kunna utmana den. Det gör vi här. Personliga berättelser om stigmat kring psykisk ohälsa, dess konsekvenser och möjligheter till förändring kompletterar fakta. Tillsammans gör vi skillnad här och nu.


09.30 – 10.00 Tvingad till vård – unga och tvångsåtgärder i psykiatrin

Beskrivning: Ett dialogseminarium med de som erfarit tvångsåtgärder inom psykiatrin och de som utfört dem – samtalet vi måste ha för att minska tvångsåtgärder mot unga inom psykiatrisk vård.


10.00 – 11.00 Bästa mottagandet – för flyktingbarnens psykiska hälsa

Beskrivning: Flyktingbarn är ofta resursstarka men många har upplevt traumatiska händelser. Brister i Sveriges mottagande kan försämra barnens psykiska hälsa och försvåra integrationen. Vi vänder på perspektiven och lyfter fram goda exempel: Hur ser ett optimalt flyktingmottagande ut? Vad är möjligt?


11.00 – 12.00 Vård vid självskadebeteende – får patienten bestämma?

Beskrivning: Inflytande över sin egen vård beskrivs som viktigt för personer med självskadebeteende. Rekommendationer har arbetats fram där delaktighet betonas, men hur gör man i praktiken på den psykiatriska avdelningen? Vad innebär egentligen delaktighet, inflytande och egenmakt?


12.00 – 12.30 Själens hjärtstartare – om psykisk ohälsa och livsleda hos äldre

Beskrivning: Kvinnor och män över 65 år och som drabbas av psykisk ohälsa är ofta bortglömda. Detta trots att det är vanligare med depression hos personer över 65 än under. Så är det också med självmord. Första hjälpen till psykisk hälsa kan motverka detta.


12.30 – 13.00 Vem vill satsa på kvalitetsregister?

Beskrivning: Dyrt, krångligt, långsiktigt, aningen obegripligt – kvalitetsregister är svåra att älska. Men i rätta händer gör de vården bättre och mer effektiv. Vem vill ta hand om den fula ankungen – vem vill satsa på kvalitetsregister?


13.00 – 14.00 Psykisk (o)hälsa och ungas etablering – spaningar från några aktuella utredningar

Beskrivning: Unga som varken arbetar eller studerar befinner sig många gånger i en särskilt utsatt situation och är bland annat en nyckelgrupp för den långsiktiga utmaningen på området psykisk hälsa. Många aktörer är berörda och har uppdrag i anslutning till målgruppen – men hur samordnar de sitt arbete?


14.00 – 15.00 Hur går vi från förvaring till meningsfullt vårdinnehåll i den psykiatriska heldygnsvården?

Beskrivning: Under många år har den psykiatriska heldygnsvården fått allt mindre resurser. Vårdtiderna har förkortats och på många håll har patienter upplevt att vårdinnehållet mestadels består i medicinering och förvaring. Hur kan vi bryta denna trend?


15.00 – 16.00 Vad ger oss hopp?

Beskrivning: Religion? Vetenskap? Politik? Konst? Litteratur? Yoga? Idrott? Var hittar vi det sammanhang och hopp som alla människor behöver för att må bra? Vem står för visionerna om framtiden? Hur kan vi tillsammans skapa framtidstro hos våra unga och ge dem förtröstan om framtiden?