Ledarskap under lång tids stress

Datum: 22 oktober 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Ledare och chefer inom kommuner och regioner har under pandemin gjort enorma insatser för både verksamheterna och medarbetarna. Vid webbinariet delar vi lärdomar om ledarskap under lång tids stress. Syftet är att stärka ledarskapet, både utifrån behovet att ge rätt stöd och förutsättningar till medarbetarna men också för chefernas egen skull.

Under webbinariet deltar forskare med expertis inom ledarskap, arbetsmiljöforskning och psykisk hälsa och delar med sig av sina perspektiv, lärdomar och konkreta råd från sin forskning. Flera regioner och kommuner kommer också dela med sig av lärande exempel. Det kommer också finnas tid för samtal och diskussion mellan de som medverkar för att ytterligare belysa olika frågor, exempelvis från publiken.

Program under utformning