Ledarskap under lång tids stress

Datum: 22 oktober 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Ledare och chefer inom kommuner och regioner har under pandemin gjort enorma insatser för både verksamheterna och medarbetarna. Vid webbinariet delar vi lärdomar om ledarskap under lång tids stress. Syftet är att stärka ledarskapet, både utifrån behovet att ge rätt stöd och förutsättningar till medarbetarna men också för chefernas egen skull.

Under webbinariet deltar forskare med expertis inom ledarskap, arbetsmiljöforskning och psykisk hälsa och delar med sig av sina perspektiv, lärdomar och konkreta råd från sin forskning. Flera regioner och kommuner kommer också dela med sig av lärande exempel. Det kommer också finnas tid för samtal och diskussion mellan de som medverkar för att ytterligare belysa olika frågor, exempelvis från publiken.

Program

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Medverkande forskare:

  • Gerry Larsson, senior professor i ledarskap, Försvarshögskolan
  • Aida Alvinius, docent och universitetslektor i ledarskap, Försvarshögskolan
  • Linda Corin, filosofie doktor i arbetsvetenskap, Institutet för stressmedicin
  • Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap, Institutet för stressmedicin

Lärande exempel från kommuner och regioner:

  • Ulrika Borg, HR-chef Bollebygds kommun

Inspelning

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.