Ledarskap i primärvården

Primärvård
Datum: 22 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer i primärvården
Anmälan

För att möta den allt större efterfrågan på behandling av psykisk ohälsa krävs nya, kreativa arbetssätt. För att lyckas med det är ledarskapets betydelse avgörande. Detta kommer Emma Spak, samordnare för Nära vård på SKL, bland annat att prata om. Under dagen får ni även ta del av ett lokalt exempel på ett framgångsrikt förändrings- och förbättringsarbete.

Under våren 2018 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa en nationell kompetenssatsning inom området psykisk hälsa, riktad till primärvården. Inom ramen för denna satsning bjuder vi in till en utbildningsdag om ledarskap i primärvården.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Program

10.00 – 10.15 Inledning – Nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården
Henrik Tunér, Uppdrag Psykisk Hälsa

10.15 – 11.30 Vilken typ av ledarskap krävs i den nya nära vården?
Hälso- och sjukvården ska bli modern, jämlik, tillgänglig med fokus på primärvården. Arbetet innebär en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, där primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Ledarskapet, främst i primärvården, spelar en avgörande roll, för att lyckas med arbetet.
Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL, Sofia Kialt och Marie Blom Niklasson, SKL

11.30 – 12.30 LUNCH

12.30 – 13.00 Fortsättning: Vilken typ av ledarskap krävs i den nya nära vården?
Emma Spak, Sofia Kialt och Marie Blom Niklasson

13.00 – 14.00 Hur fick jag med mig min personal i ett gemensamt utvecklingsarbete?
Anette Sparf, verksamhetschef på Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna, Jönköpings län

14.00 – 14.30 Reflektion och diskussion
Diskutera i grupper kring er syn på ledarskap

14.30 – 15.00 Fikapaus

15.00 – 15.15 Att utbilda på hemmaplan
Henrik Tunér, Uppdrag Psykisk Hälsa

15.15 – 15.45 Vi lyfter det som kom fram i gruppdiskussionerna
Emma Spak och Anette Sparf

15.45 – 16.00 Avslutning
Henrik Tunér Uppdrag Psykisk Hälsa