Ledarskap i primärvården

Primärvård
Datum: 22 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer
Anmälan


För att möta den allt större efterfrågan på behandling av psykisk ohälsa krävs nya, kreativa arbetssätt. För att lyckas med det är ledarskapets betydelse avgörande. Detta kommer Emma Spak, samordnare för Nära vård på SKL, bl.a. att prata om. Under dagen får ni även ta del av ett lokalt exempel på ett framgångsrikt förändrings- och förbättringsarbete.

Under våren 2018 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa en nationell kompetenssatsning inom området psykisk hälsa, riktad till primärvården. Inom ramen för denna satsning bjuder vi in till en utbildningsdag om ledarskap i primärvården.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Relaterat material