Att leda gruppverksamhet och förändringsarbete vid nya arbetssätt (HiS12)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 2 december 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm
Målgrupp: Personer som i sitt arbete leder olika typer av grupper, till exempel grupper av asylsökande och nyanlända eller personal för att genomföra verksamhetsutveckling, till exempel samordnare för frågor om asylsökande och nyanlända, personer som ska leda hälsostödsgrupper eller hälsoskola, utbildare/spridningsledare med lokalt ansvar för spridning av Hälsa i Sverige i landsting/regioner och kommuner.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Kursen ger kunskap och verktyg för att leda grupper i utvecklingsarbete. Kunskapen kan till exempel tillämpas i gruppverksamheter riktad till asylsökande och nyanlända, eller vid implementering av nya arbetssätt för personalen inom en organisation. Läs mer