Lärdomar från pilotprojektet ”Samverkan för minskad sjukskrivning”

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 29 oktober 2018, kl 09:30 - 13:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Representanter från landsting/regioner samt kommun motsvarande processledare/ansvarig för vårdens insatser inom rehabilitering/sjukskrivning, HR-chefer, HR- och arbetsmiljö- strateger och representanter för företagshälsovården.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en dag om förebyggande av sjukfrånvaro inom offentlig sektor. Syftet med denna workshop är att dela och diskutera arbetssätt för att minska sjukfrånvaro. Utgångspunkt för diskussionerna är lärdomar och erfarenheter från pilotprojektet ”Samverkan för minskad sjukskrivning”.

Under hösten 2017 initierade SKL en förstudie över sjukfrånvaron i fem regioner och landsting. Förstudien resulterade i ett pilotprojekt omfattande tre insatser som alla syftar till att förebygga och förkorta omotiverat långa sjukskrivningar samt underlätta återgång i arbete för anställda i landsting och regioner.

Region Skåne och Region Norrbotten valde att delta i pilottestet av de tre insatserna och har under 2018 etablerat projektorganisation och påbörjat implementering. Målsättningen är att insatserna vid goda resultat ska införas brett i regionerna år 2020, men redan nu finns många lärdomar från projektet och erfarenheter som går att dela.

Seminariet belyser arbetssätt, metoder och idéer kring att förebygga sjukfrånvaro i offentlig sektor. Underlaget för diskussion tar utgångspunkt i analyser och utarbetade metoder från projektet ”Samverkan för minskad sjukskrivning”. Vidare har ett antal material och metodstöd kring insatserna och relaterade arbetsprocesser utarbetats i projektet, dessa kommer delas med deltagarna.

 

Relaterat material