Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

Datum: 11 november 2019, kl 09:30 - 15:30
Organisatör: Nationellt programområde psykisk hälsa
Pris: Gratis
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälsa- och sjukvård och kommun som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende, politiker, professions- och brukarföreningar.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Den 11 november 2019 lanseras det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för självskadebeteende.

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vårdoch stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Under dagen får du kunskap om:

  • innehållet i VIP
  • hur VIP kan användas
  • processen för framtagande, inklusive brukarmedverkan
  • Fördjupade seminarium om bemötande, stöd- och behandlingsinsatser på olika nivåer och samverkan

Anmäl dig senast 25 oktober genom att fylla i formuläret under ”Anmälan”-knappen på denna sida.

Välkommen!