Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

Struktur för kunskapsutbyte
Datum: 11 november 2019, kl 08:30 - 15:30
Organisatör: Nationellt programområde psykisk hälsa
Pris: Gratis
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälsa- och sjukvård och kommun som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende, politiker, professions- och brukarföreningar. Separata spår för olika målgrupper med olika inriktning under eftermiddagen.
Anmälan

Den 11 november 2019 lanseras det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för självskadebeteende.

Programmet, i kombination med arbete för att stödja spridning och implementering, ska öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Programmet riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa.

Dagen inleds med en gemensam förmiddag där du får veta hur VIP har tagits fram, brukarmedverkan i arbetet, innehåll och användningsområden. På eftermiddagen ges målgruppsinriktade seminarier utifrån verksamhet och befattning.

Anmäl dig senast 25 oktober genom att fylla i formuläret under ”Anmälan”-knappen på denna sida.

Välkommen!