Webbsändning: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för skadligt bruk och beroende

Datum: 8 december 2020, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med skadligt bruk eller beroende, politiker, professions- och brukarföreningar

Information om lanseringskonferensen uppdateras löpande.

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Gå in på vardochinsats.se för mer information.