Webbsändning: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för skadligt bruk och beroende

Datum: 8 december 2020, kl 08:00 - 13:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med skadligt bruk eller beroende, politiker, professions- och brukarföreningar
Anmälan

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Gå in på vardochinsats.se för mer information.

Hittills bekräftade programpunkter och deltagare

 • Ordförande och vice ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa inleder dagen, Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande, Ola Götesson, vice ordförande
 • Nationella arbetsgruppen presenterar VIP för skadligt bruk och beroende, nationella arbetsgruppen för VIP skadligt bruk och beroende
 • Utredning kring insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos, Anders Printz, Socialdepartementet
 • Nationella riktlinjer och kunskapsstöd för vård och stöd vid missbruk och beroende, Stefan Brené, Socialstyrelsen
 • Kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, Regina Ylvén, Socialstyrelsen
 • Delaktighet och samverkan utifrån ett brukarperspektiv, Paula Carlgren, NSPH och Per Granvik, Region Skåne
 • Arbetsrehabilitering enligt IPS, Göteborgs stad
 • Former för samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för våra ungas bästa
 • Integrerad behandling genom BoP-team, Mathias Ivansson och Helen Birch, Region Jönköpings län
 • Våldsutsatta kvinnor i beroende, Linköpings stadsmission
 • Hur kan vi utvärdera kvalitet i hälso- och sjukvård och socialtjänst? Jeanette Westman, Karolinska Institutet, Zophia Mellgren, SKR
 • Panelsamtal – Vem har nytta av VIP och hur får vi till en gemensam kunskapsstyrning?
  • Anna Thurang, ordförande i nationella arbetsgruppen för VIP skadligt bruk och beroende
  • Camilla Freedeke, Kalmar kommun
  • Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm
  • Åse Sundqvist. Verdandi Örebro

Information om lanseringskonferensen uppdateras löpande.