Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Datum: 26 mars 2020, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med depression och ångest, politiker, professions- och brukarföreningar

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Här finns dokumentation från den webbsända lanseringskonferensen för vård- och insatsprogram för depression- och ångestsyndrom.

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Relaterat material