Webbsändning: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Struktur för kunskapsutbyte
Datum: 26 mars 2020, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med depression och ångest, politiker, professions- och brukarföreningar

Välkommen till webbsändningen för Lanseringskonferensen för vård- och insatsprogram för depression- och ångestsyndrom. Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Sändningen går att se i efterhand.

Klicka här för att komma till webbsändningen

Nedan finns föreläsarnas material från sändningen att ta del av.