Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Struktur för kunskapsutbyte
Datum: 26 mars 2020, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med depression och ångest, politiker, professions- och brukarföreningar

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Under dagen får du kunskap om:

  • innehållet i VIP
  • hur VIP kan användas
  • processen för framtagande, inklusive brukarmedverkan
  • fördjupade seminarium (valbara seminarium annonseras i januari 2020)

Relaterat material