Kraftsamlingsverkstad: Från ord till handling

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 29 juni 2020, kl 08:30 - 10:15
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Alla som arbetar med psykisk hälsa inom kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhälle och näringsliv.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Flera hundra olika organisationer är nu med och arbetar i Kraftsamling för psykisk hälsa som SKR har tagit initiativ till. Tillsammans har vi identifierat ett mycket stort antal angelägna åtgärder, men vi ser fortfarande många hinder såväl inom som mellan samverkande organisationer när ord ska omsättas i handling. Hur ökar vi tempot på olika beslutande nivåer, och hur kan vi konkret fylla gapen mellan stuprören i de olika verksamheterna?

Medverkande:

 • Anders W Jonsson, Centerpartiet
 • Carola Gunnarsson, (C) SKR
 • Christel Lynch, Folkhälsomyndigheten
 • Emma Holmér, Inera
 • Irene Wennemo, Medlingsinstitutet
 • Lars Stjernkvist, (S) Norrköping kommun
 • Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut
 • Maria Schillaci, Barnafrid
 • Marie Morell, (M) SKR
 • Siri Helle, psykolog
 • Sonny Wåhlstedt, NSPH -Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet
 • Tomas Bokström, RISE

Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Webbsändning 29 juni

Se webbsändningen i efterhand (obs: filmen är ej textad)