Kraftsamlingsverkstad: Psykisk hälsa för barn och unga

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 1 juli 2020, kl 08:30 - 10:15
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Alla som arbetar med psykisk hälsa inom kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhälle och näringsliv.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Det är viktigt med förebyggande arbete och tidiga insatser för att främja barns psykiska hälsa och förebygga ohälsa. Hur kan kommuner och regioner förebygga ohälsa? Hur samverkar vi effektivare? Hur ger vi skolan ännu bättre verktyg och förutsättningar för att stärka den psykiska hälsan?

Medverkande:

 • Anna Jonsson, Region Skåne
 • Bodil Båvner, SKR
 • Dennis Hjelmström, Ystad kommun
 • Ebba Östlin, Botkyrka kommun
 • Elinor Kennerö Tonner, Källbrinksskolan
 • Elisabeth Präntare, Region Gävleborg
 • Erica Mattelin, Barnafrid
 • Fred Nyberg, Uppsala universitet
 • Ida Höckerstrand, Ångestpodden
 • Karin Lindström, SKR
 • Leo Gerdén, Sveriges elevråd
 • Linda Welin, BUP Skåne
 • Maria Larsson, Fonden Psykisk hälsa
 • Maria Sjöblom Hyllstam, VGR
 • Mia Frisk, (KD) SKR
 • Michelle Nilsson, NSPH Skåne
 • Sofie Hallberg, Ångestpodden
 • Zophia Mellgren, VGR

Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Webbsändning 1 juli

Se webbsändningen i efterhand (obs: filmen är ej textad)