Kraftsamlingsverkstad: Ett skyddsnät med täta maskor

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 30 juni 2020, kl 08:30 - 10:15
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Alla som arbetar med psykisk hälsa inom kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhälle och näringsliv.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Många ser nu tecken på allvarlig ohälsa i pandemins spår, och varnar för att vi kommer se fler självmord i samhället. Genom aktuell forskning och beprövad erfarenhet vet vi att det finns många olika insatser som verkligen fungerar suicidpreventivt. Hur ser vi till att nå fler i riskgrupper med verkningsfulla åtgärder?

Det är nu 25 år sedan psykiatrireformen genomfördes. Hur har villkoren förändrats för dem med allra störst behov? Vilka problem återstår att lösa? Behöver vi en ny reform för att komma vidare?

Medverkande:

 • Anders Printz, Samsjuklighetsutredningen
 • Ann-Kristin Sandberg, NSPH -Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Filippa Gangnér Jenneteg, NSPHiG -Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg
 • Jenny Telander, Folkhälsomyndigheten
 • Laura Korhonen, Barnafrid
 • Lennart Magnusson, Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 • Marie Milling, Hjärnkoll
 • Mikael Malm, SKR
 • Rickard Bracken, Suicide Zero
 • Susanne Nordling, (MP) Region Stockholm
 • Ullakarin Nyberg, Region Stockholm
 • Urban Pettersson Bargo, WeMind

Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Webbsändning 30 juni

Se webbsändningen i efterhand (obs: filmen är ej textad)