Kraftsamling för psykisk hälsa, workshop 2: Sammanställning och socialisering

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 5 november 2019, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Gratis
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Workshopen är det andra gemensamma arbetsmötet för Kraftsamling för psykisk hälsa. Kraftsamlingen syftar till att bidra till en utveckling mot ett samhälle som främjar psykisk hälsa i alla delar och led.

Med Kraftsamling menas att samla utvecklingskraften hos aktörer som arbetar för en bättre psykisk hälsa – genom detta kan vi få än större kraft än om vi agerat var och en för sig.

Deltagarna i workshopen kommer att få ta del av en överblick av identifierade, möjliga samarbetsområden och utifrån dessa diskutera hur vi kan formera oss för gemensamt arbete. Vi kommer också att diskutera hur Kraftsamlingen som samarbetsmodell kan utvecklas.

Oavsett om du deltar i denna workshop eller inte, är du varmt välkommen att lyssna in på webbsändningen Kraftsamling för psykisk hälsa Upptakt 2020 (4 december kl. 08.30–09.00), där resultatet från höstens arbete och planerade aktiviteter 2020 kommer att presenteras.

Relaterat material