Kraftsamling för psykisk hälsa, workshop 1: Överblick och önskelista

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 11 oktober 2019, kl 13:00 - 17:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Relaterat material

Workshopen är det första gemensamma arbetsmötet för Kraftsamling för psykisk hälsa. Kraftsamlingen syftar till att bidra till en utveckling mot ett samhälle som främjar psykisk hälsa i alla delar och led.

Med Kraftsamling menas att samla utvecklingskraften hos aktörer som arbetar för en bättre psykisk hälsa – genom detta kan vi få än större kraft än om vi agerat var och en för sig.

Deltagarna i workshopen kommer att få ta del av en överblick över pågående utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa från en bredd av samhällsaktörer och utifrån detta diskutera hur olika aktörer kan arbeta tillsammans för att få än större kraft i det utvecklingsarbete som genomförs.

Som avslutning på dagen kommer deltagande aktörer gemensamt få diskutera möjliga former för ett fortsatt samarbete under 2020.

Oavsett om du deltar i denna workshop eller inte, så är du varmt välkommen på vår uppföljande workshop 5 november – boka gärna innan datumet redan nu!