Kickoff – Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa
Datum: 9 september 2019, kl 13:00 - 18:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner; representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions- och fackorganisationer, näringsliv, med flera.

SKL bjuder in till en kraftsamling för psykisk hälsa. Första steget är denna kickoff den 9 september då förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner; representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions- och fackorganisationer, näringsliv och andra aktörer bjuds in till en gemensam start med information och samtal om hur olika aktörer kan bidra till kraftsamlingen.

13.15 – 13.35 Pass 1: Om kraftsamlingen

 • Anders Knape, ordförande SKL
 • Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL
 • Klas Bergling, Stiftelsen Tim Bergling Foundation
 • Carolina Klüft, Generation Pep

13.45 – 14.05 Pass 2

 • Anna Nergårdh, Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)
 • Acko Ankarberg, ordförande Socialutskottet
 • Anders W Jonsson, Socialutskottet
 • Lennart Levi, Professor Emeritus i psykosocial miljömedicin

14.20 – 14.40 Pass 3

 • Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier
 • Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutet
 • Catharina Barkman, Forum for Health Policy
 • Peter Munck af Rosenschöld, Företagshälsorna
 • Krister Torsell, Sunt arbetsliv

14.55 – 15.20 Pass 4

 • Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Anders Wahlberg, Psykologförbundet
 • Karin Schulz, Mind
 • Alessandra Hedlund, Svenska Psykiatriska Föreningen

15.35 – 15.55 Pass 5

 • Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
 • Louise Aronsson, Tilia
 • Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten
 • Thomas Lindén, Socialstyrelsen

16.10 – 16.30 Pass 6

 • Catrin Johansson, Vårdförbundet
 • Magnus Jägerskog, BRIS
 • Peter Fredriksson, Skolverket
 • Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Lars Ohly, Verdandi
 • Yasmine Bladelius, Socialutskottet

16.45 – 17.05 Pass 7

 • Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet
 • Ulrika Wickman, Röda korset
 • Knut Sundell, SBU
 • Anna Sarkadi, Child Health and Parenting/Uppsala Universitet

17.20 – 17.45 Pass 8

 • Anne Marie Brodén, St:Lukas
 • Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
 • Martin Forster, KRY
 • Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringar
 • Ullakarin Nyberg, Region Stockholm
 • Fredrik Lennartsson, chef avd. vård och omsorg SKL

18.00 Avslutning

 • Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL