Kickoff – Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 9 september 2019, kl 13:00 - 18:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner; representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions- och fackorganisationer, näringsliv, med flera.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKL bjuder in till en kraftsamling för psykisk hälsa. Första steget är denna kickoff den 9 september då förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner; representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions- och fackorganisationer, näringsliv och andra aktörer bjuds in till en gemensam start med information och samtal om hur olika aktörer kan bidra till kraftsamlingen.

13.15 – 13.35 Pass 1: Om kraftsamlingen

 • Anders Knape, ordförande SKL
 • Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL
 • Klas Bergling, Stiftelsen Tim Bergling Foundation
 • Carolina Klüft, Generation Pep

13.45 – 14.05 Pass 2

 • Anna Nergårdh, Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)
 • Acko Ankarberg, ordförande Socialutskottet
 • Anders W Jonsson, Socialutskottet
 • Lennart Levi, Professor Emeritus i psykosocial miljömedicin

14.20 – 14.40 Pass 3

 • Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier
 • Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutet
 • Catharina Barkman, Forum for Health Policy
 • Peter Munck af Rosenschöld, Företagshälsorna
 • Krister Torsell, Sunt arbetsliv

14.55 – 15.20 Pass 4

 • Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Anders Wahlberg, Psykologförbundet
 • Karin Schulz, Mind
 • Alessandra Hedlund, Svenska Psykiatriska Föreningen

15.35 – 15.55 Pass 5

 • Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
 • Louise Aronsson, Tilia
 • Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten
 • Thomas Lindén, Socialstyrelsen

16.10 – 16.30 Pass 6

 • Catrin Johansson, Vårdförbundet
 • Magnus Jägerskog, BRIS
 • Peter Fredriksson, Skolverket
 • Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Lars Ohly, Verdandi
 • Yasmine Bladelius, Socialutskottet

16.45 – 17.05 Pass 7

 • Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet
 • Ulrika Wickman, Röda korset
 • Knut Sundell, SBU
 • Anna Sarkadi, Child Health and Parenting/Uppsala Universitet

17.20 – 17.45 Pass 8

 • Anne Marie Brodén, St:Lukas
 • Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
 • Martin Forster, KRY
 • Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringar
 • Ullakarin Nyberg, Region Stockholm
 • Fredrik Lennartsson, chef avd. vård och omsorg SKL

18.00 Avslutning

 • Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL