Konferens – Första linjen

Första linjen
Datum: 4 oktober 2017
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfri
Målgrupp: Alla som arbetar i eller är chef för en verksamhet med ett uppdrag att fungera som Första linjen samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linjeverksamheters arbete.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen är att lyfta upp Första linjeverksamheters funktion och roll samt sprida erfarenheter och kunskap om metoder och arbetssätt som används eller kan användas på Första linjen.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar i eller är chef för en verksamhet med ett uppdrag att fungera som Första linjen samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linjeverksamheters arbete.

Presentationer att ladda ner från dagen

Pass 1

Uppföljning av insatser del 1 och 2

Ansvarsfördelning och samverkan med specialist vid oro och ångest

Fysisk aktivitet som insats vid psykisk ohälsa

Pass 2

Uppföljning av insatser del 2 (Se uppföljning av insatser de 1)

Stress och skola

Hur kan vi arbeta med gruppbehandlingar?

Pass 3

Olika modeller för Första linjen

Evidens på Första linjen

Självskadebeteende