Pojke med keps i profilbild med träd i bakgrunden
Okt 4

Konferens Första linjen 4 oktober

Konferensen filmades och kan ses i efterhand

 

Material från konferensen

Presentation Ing-Marie Wieselgren, SKL. Ladda ner PDF

Pass 1

Uppföljning av insatser del 1

Uppföljning av insatser del 1 och 2. Hägerholm – Lindencrona – Mellgren, SKL. Ladda ner PDF

Ansvarsfördelning och samverkan med specialist vid oro och ångest

 1. Regional medicinsk riktlinje. Ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri (VGR, 2017). Ladda ner PDF
 2. Ansvarsfördelning – att bedöma svårighetsgrad. Sara Lundqvist, SF BUP. Ladda ner PDF
 3. Samarbete och ansvarsfördelning BUP – Första linjen i region Skåne, Agneta Paul. Ladda ner PDF

Fysisk aktivitet som insats vid psykisk ohälsa

 1. Sammanfattning av seminariet: Dans för psykisk hälsa! Effekter och erfarenheter från en vetenskaplig studie med tonårsflickor i fokus. Ladda ner PDF
 2. Fysisk aktivitet som insats vid psykisk ohälsa. Duberg – Johansson. Ladda ner PDF
 3. Dansprojektets instruktörsutbildning 2017-2018 information och kursinbjudan. Ladda ner PDF
 4. Folder Dansa utan krav! Region Jönköpings län. Ladda ner PDF

Pass 2

Uppföljning av insatser del 2

(se Uppföljning av insatser del 1)

Stress och skola

 1. ACT – Tips och råd från Fredrik Livheim. Ladda ner PDF
 2. ACT i grupp – insats mot psykisk ohälsa och stress för första linjen. Fredrik Livheim. Ladda ner PDF

Hur kan vi arbeta med gruppbehandlingar?

Gruppbehandlingar på Första linjen i Malmö. Silfverberg – Aldén. Ladda ner PDF

Pass 3

Olika modeller för Första linjen

 1. Barn och ungdomshälsan, Region och kommun i Jönköpings län. Ann Grännö Alm. Ladda ner PDF
 2. Första linjen inom UM, Örebro län. Anna Bystedt. Ladda ner PDF
 3. Första linjen inom BUP, Region Skåne. Linda Welin. Ladda ner PDF

Evidens på Första linjen

 1. Evidens på första linjen unga. VISIT Hagfors. Ulf Hjelm. Ladda ner PDF
 2. Evidensbaserad praktik på första linjen, Gustavsbergs VC – Hamnen. Karl Almqvist Simonsson. Ladda ner PDF

Självskadebeteende

Bemötande vid självskadebeteende – att uppmärksamma och ge tidiga insatser. Ladda ner PDF

Konferens Första linjen 4 oktober

 • Senast ändrad den 13 oktober 2017