Kollegialt stöd – hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert skapa förutsättningar?

Datum: 4 mars 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR bjuder in till ett webbseminarium om kollegialt stöd. Medarbetare i kommuner och regioner har under pandemin exponerats för nya situationer och i flera fall en högre arbetsbelastning.

Vi har bett ledande forskare och experter att berätta om kollegiala stöd, hur och varför det kan vara värdefullt under pandemin och konkreta tips på hur man kan skapa förutsättningar för kollegialt stöd på arbetsplatsen. Vi kommer även få höra goda exempel från kommuner och regioner hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Program, mer information och anmälan

Webbinariet kommer att spelas in. Efter webbinariet kommer inspelningen finnas på adressen https://vimeo.com/514216735 och du kommer att hitta länken till inspelningen på denna sida. Länken kommer vara tillgänglig i 14 dagar.