Kollegial handledning

Datum: 11 april 2024, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4000 kronor exkl. moms
Plats: Digitalt
Målgrupp: HR-experter och medarbetare med erfarenhet av att leda grupper i kommuner och regioner.

Läs mer och anmäl dig på SKR:s hemsida.