Kickoff – Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 21 september 2021, kl 13:00 - 14:45
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Alla som arbetar med psykisk hälsa inom kommuner och regioner, myndigheter och frivilligorganisationer

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa samlar över 550 aktörer från hela samhället för att gemensamt arbeta för ett mer hälsofrämjande samhälle, rustade individer och ett skyddsnät med tätare maskor.

I denna webbsändning berättar vi om ett urval av de 40 olika initiativen inom Kraftsamlingen. I samtal med några av de ledande företrädarna från de olika delarenorna/arbetsgrupperna får vi ta del av arbetet och höra om hur vi kan möta de olika utmaningarna tillsammans.

Program

13.00-13.15 Om Kraftsamling för psykisk hälsa
Moderator Ing-Marie Wieselgren, UPH (Uppdrag Psykisk Hälsa), SKR

13.15-13.45 Ett mer hälsofrämjande samhälle med individer rustade att nå sin fulla potential – Kraftsamlingens delarenor rapporterar

 • Meningsskapande i en sekulär tid
  Eva Wikman, PsykoterapiStiftelsen
 • Samhällsmobilisering för narkotikaprevention
  Fred Nyberg, U-FOLD vid Uppsala universitet och Erik Leijonmarck, RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle)
 • Huskurer för psykisk hälsa
  Peter Munck, Sveriges Företagshälsor och Ingrid Lindholm, NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)
 • Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa
  Marie Gudmundsson, Region Dalarna och Ola Bergqvist, Helt ute AB
 • Hälsofrämjande digitalt liv
  Ing-Marie Wieselgren

13.45-13.55 Samtal och reflektioner efter föregående pass
Ing-Marie Wieselgren och Dahlia Rezai, Mind

13.55-14.00 Paus

14.00-14.30 Hållbara stöd till de som behöver – Kraftsamlingens delarenor rapporterar

 • Smart tillgänglighet till hjälp, 0–5 år
  Anna Jonsson, UPH, SKR
 • Smart digital tillgänglighet till hjälp, 6–18 år
  Annika Nilsson, Region Skåne
 • Utökat anhörigstöd
  Ingrid Lindholm, NKA
 • Stöd i arbetslivet
  Anna Östbom, UPH, SKR

14.30-14.45 Diskussion – Hur samlar vi kraft för att kraftsamla kring psykisk hälsa?
Ing-Marie Wieselgren med gäster

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material