Kan vi utveckla kvalitet inom psykiatri och primärvård genom feedback?

Primärvård
Datum: 23 september 2016, kl 09:00 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Kvalitets- och utvecklingsansvariga inom psykisk hälsa inom verksamheter som t.ex. primärvård och psykiatri samt forskare inom området

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Den psykiska ohälsan förefaller inte minska trots stora satsningar på användning av effektivare behandlingsmetoder. Forskningen visar tydligt att systematisk, datadriven uppföljning och feedback är av största vikt för att säkerställa kvalité, men hur drivs det bäst och mest kostnadseffektivt? På behandlarnivå har flera system för tät, kontinuerlig monitorering testats i primärvården och psykiatrin medan system som kvalitetsregister etc. oftare används på andra beslutsnivåer. Eftersom kvalité behöver adresseras aktivt genom insatser av varje behandlare, i deras team och på övergripande kliniknivå behövs adekvata sammanhållna strategier för systematisk uppföljning på respektive nivå. Syftet med den här konferensen är att diskutera erfarenheter från olika länder och verksamheter för hur man kan använda feedback för att utveckla verksamheter i psykiatri och primärvård för
bättre resultat kring psykisk hälsa.