Julavslutning: Kraftsamling psykisk hälsa och en eventuell överenskommelse 2021

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 17 december 2020, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag psykisk hälsa, SKR
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Kontaktpersoner för överenskommelsen psykisk hälsa samt andra intresserade personer i kommuner och regioner
Anmälan

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

13.00: Vad händer nu inom Kraftsamling för psykisk hälsa? Hur ser planen ut för 2021?

14:00: Eventuell överenskommelse psykisk hälsa 2021