Julavslutning: Kraftsamling psykisk hälsa och överenskommelsen 2021

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 17 december 2020, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag psykisk hälsa, SKR
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Alla som arbetar med psykisk hälsa inom kommuner och regioner, myndigheter och frivilligorganisationer

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Relaterat material

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

13.00: Kraftsamling för psykisk hälsa

  • Huskurer för psykisk hälsa
  • Initiativ för stöd i juletider
  • Satsningen på arbetsmiljö och personal
  • Julhälsning från region Skåne
  • Metodhandboken och verktygslådan

14:00: Överenskommelse för psykisk hälsa

  • Utvecklingsarbete inom överenskommelsen 2020
  • Nationellt programområde psykisk hälsa och överlämning av värdskap
  • Nätverket styrning och ledning, fokus under året och spaning framåt
  • Ökat fokus suicidprevention, lokalt, regionalt och nationellt
  • Framtidsspaning – vad tror vi händer 2021?

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.