Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 3 oktober 2023, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4 000 kronor exklusive moms
Plats: Webbinarium på plattformen Microsoft Teams
Målgrupp: Verksamhetschefer, HR-chefer, HR-strateger, HR-partner, HR-specialister, HR-experter och HR-konsulter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Information och anmälan

Denna utbildning ger dig en förståelse för vad ett riskorienterat arbetssätt innebär, och hur ni som kommun eller region kan stärka er kompetensförsörjning genom ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro.

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskorienterat arbetssätt.

Riskorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Program

  • Introduktion och bakgrund
  • Lärdomar från analysarbete i fem region och åtta kommuner
  • Vad säger forskningen, vilka insatser och metoder har bevisad effekt?
  • Vad innebär ett riskorienterat arbetssätt?
  • Resultat och lärdomar från pilotprojekt i regionerna Norrbotten och Skåne samt kommunerna Botkyrka och Örnsköldsvik
  • Fem steg för att införa ett riskorienterat arbetssätt i er organisation
  • Självtest för att utvärdera ert nuvarande arbete och få stöd i en möjlig väg framåt
  • Översikt av konkreta metoder och verktyg
  • Lärdomar kring att genomföra riskorienterat arbetssätt i praktiken