Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Förebygga sjukskrivningar
Datum: 15 mars 2022, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4000 kr per deltagare
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer, HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Information och anmälan