Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 6 september 2022, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4 000 kronor exklusive moms
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer, HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR erbjuder en introduktionsutbildning i riskorienterat arbetssätt. I utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i sin organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Mer information och anmälan