Introduktionsutbildning: Riskgruppsorienterat arbetssätt

Datum: 18 november 2020, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: SKR
Pris: 4 000 kronor per person för medarbetare i kommuner. Medarbetare från regioner deltar kostnadsfritt under 2020 då det finansieras av överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering.
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner
Anmälan

SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.