Introduktionsutbildning: Riskgruppsorienterat arbetssätt

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 7 december 2020, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: SKR
Pris: 4 000 kronor per person för medarbetare i kommuner. Medarbetare från regioner deltar kostnadsfritt under 2020 då det finansieras av överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering.
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.