Introduktionsutbildning: Riskgruppsorienterat arbetssätt

Förebygga sjukskrivningar
Datum: 7 december 2020, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: SKR
Pris: 4 000 kronor per person för medarbetare i kommuner. Medarbetare från regioner deltar kostnadsfritt under 2020 då det finansieras av överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering.
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner
Anmälan

SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.