Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin (HiS11)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 4 oktober 2016, kl 10:00 - 16:00

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Kursen Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin syftar till att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov och underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen.

Utbildningen är en del inom programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Läs mer